Oddíl Sportík
Sportík je roztomilá postavička z večerníčku o rodince Lochnesek. Právě podle něho se oddíl jmenuje. Byl založen 15.9.1986 jako sportovní oddíl při 2.ZŠ Barrandov, od února 88 nese oddíl název Sportík.

Cílem oddílu je umožnit dětem smysluplně využít volný čas. Vychovává děti pro práci v kolektivu,kde všichni spolupracují a pomáhají si. Formou her jsou děti vedeny k poznávání a ochraně přírody, učí se různým znalostem a dovednostem jak z přírodovědy,tak z tábornictví, turistiky, sportu apod.

Nadřízenou organizací oddílu byla v začátcích školní organizace Pionýra, pak byl veden jako samostatný oddíl, po revoluci přešel pod Český Svaz Ochránců Přírody (ČSOP), jehož základní organizací (ZO ČSOP 01/87 - Strom) je nyní veden.

Postupně se v oddíle formuje tým vedoucích , kteří zajišťují pestřejší program pro děti jak v tělocvičně, v klubovně, ale i na víkendových akcích a hlavně na táboře. Mezi vedoucí přecházejíi někteří bývalí členové oddílu. Vedoucí jsou školeni a stále si zvyšují kvalifikaci. Dva vedoucí mají kvalifikaci hlavního vedoucího dětského kolektivu.

Zakládající členové vyrůstali v oddílu od 1. do 8. třídy ZŠ, v současné době dorůstá již 3. generace. Ve školním roce 2002/2003 má oddíl12-15 leté členy a hledáme nováčky ve věku 7-8 let. (můžete se přihlásit) Sportíků je průměrně 30-35 a jsou rozděleni do tří družin.

[Nessy]