Oddíl Sportík

FacebookJsme všestranně založený dětský oddíl. Máme rádi legrácky, sportování, přírodu, výlety a spoustu dalšího. Jsme součástí Českého svazu ochránců přírody. Sportík je roztomilá postavička z večerníčku o rodince Lochnesek. Právě podle něho se oddíl jmenuje. Byl založen 15. 9. 1986 jako sportovní oddíl při 2. ZŠ Barrandov.
Základní informace

Základní pravidla oddílu

Vydáno dne 30. 01. 2014 (1976 přečtení)
  1. Každý člen je povinen uposlechnout pokynů vedoucích.
  2. Nikdo nesmí bez dovolení vedoucích opustit stanovený prostor (klubovna, tělocvična, prostor tábora…)
  3. Každý člen je povinen chovat se dle dobrých mravů, zákonů naší republiky a nesmí se chovat hrubě ke svému okolí (lidé, věci, zvířata, příroda…).
  4. Na všech oddílových akcích se všem členům velmi přísně zakazuje kouřit, užívat omamné a návykové látky a pít alkohol, nebo takové věci na oddílovou akci vzít. Jakékoli porušení tohoto zákazu se posuzuje jako velmi vážné porušení pravidel.
  5. Komu by se podařilo v jednom školním roce třikrát porušit tato pravidla, bude na půl roku vyloučen z oddílu, bez nároku na vrácení členských příspěvků. Velmi vážné porušení pravidel se posuzuje individuálně s možností vyššího trestu.
  6. Nové členy nabíráme od 3. třídy/9 let. Vedoucí si vyhrazují právo výjimky.
  7. Kapacita oddílu je limitována. Pokud se některý ze členů nebude účastnit většiny aktivit, bude dána přednost zájemcům, kteří se chtějí účastnit celého programu a takovému jedinci může být členství pro nezájem zrušeno i v průběhu roku.Související články:
Krátké info o našem oddíle (26.02.2014)
Kdy a kde se scházíme (29.01.2014)
Naši vedoucí (28.01.2014)

[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

| Autor: Tomáš | Informační e-mailVytisknout článek