Kdy a kde se scházíme

Autor: Tomáš <>, Téma: Základní informace, Vydáno dne: 29. 01. 2014

1 x týdně tělocvična


1 x týdně klubovna


1 x za 3 – 4 týdny výprava
v zimě o jarních prázdninách týdenní pobyt na horách
v létě tábor = vyvrcholení činnosti, je očekávána účast všech starších sportíků