Tábor 1996 - Čékijové

Autor: Tomáš <>, Téma: Tábory, Vydáno dne: 14. 07. 1996Neděle, 14. července
Přijeli jsme do údolí Bora-Bora. Naše zavazadla už tu byly dříve než my. Když jsme došli do tábora měli jsme čas se naobědvat a po něm následovalo stavění stanů. Když jsme všech dvacet stanů dostavili tak jsme šli na večeři. Měli jsme slavnostní oheň a každý člen kmene Čekijů měl svůj indiánský oblek a také svůj indiánský nástroj, který si každý vyrobil doma sám. Nessy se obléká za náčelníka, ale přes den je jako náčelníkova sestra. Také Hokš se obléká za šamana a nosí k slanostnímu ohni posvátný oheň. Celý kmen je rozdělen na tři totemya jsou to: Vlci, Lišky, Vydry. U ohně jsme se radili o tom, co se bude dělat a také o těch pilinách co se vyskytují v okolí Bora-Bora. Předtím než se šlo spát Goro vyhlásil noční hlídky a služby do kuchyně. Hlídky hlídají a poslední budí služby do kuchyně, ale to už je další den.
Klubíčko

Pondělí, 15. července
Bylo ráno a měli jsme se jít vykoupat a pak jsme šli na horu Paha Sapa a povídáme naší ranní modlitbu. Pak jsme šli na snídani a tam jsme se také museli naučit modlitbu která začala: "Léče tu". Šli jsme hledat své loviště. K Vydrám se z jedný strany mikdo nedostane. Vlkům ty tam zase majdobrej kopec, že jimtam nikdo nevleze. Lyškám: ty tam maj zatím oplocené své loviště. Přišli jsme na večeři. Oblékli jsme se do indiánského obleku.

Úterý, 16. července
Bylo úterý ráno a my jsme šli zase na horu Paha Sapa. Teď už jsme měli všichni naleznutá loviště a začali jsme je tvořit. Tuto činnost jsme vykonávali celé dopoledne.Po následujícím ohni jsme odpočívali při poledním klidu. Polední klid již skončil a když byla porada jsme zjistili, že náš skvělý strážce tradic rozřezal zákony Čékyjů na velmi mnoho dílů. Tak se z toho vyklubala hra, v které zvítězili vlci. Večer u ohně přečetl každý totem co znamenají již na papíře slepené obrázkové zprávy. Tím zkončil tento den.

Středa, 17.července
Ve středu jsme začínali hrát o gorále. Ráno máme budíček v 6:30, jdeme na horu Paha Sapa, po ní jdeme na snídani. Po snídani jsme šli na dřevo, pak jsme si mohli dělat co jsme chtěli. Pak jsme měli oběd po obědě jsme měli poledňák, ten poledňák byl dlouhý asi 2 hodiny protože tam nebyla Nessy tak jsme si mohli si udělat gorál. Pak Nessy přijela a měli jsme hned poradu. Pak jsme něco dělali a šli jsme na večeři. Po večeři jsme měli krátký ohýnek pak jsme šli spát. Pak byl další den. Tak ahoj.
Kačaba

Čtvrtek, 18.července
Dnes jsme vztali a šli jsme jako obvikle na horu Paha Sapa. Pak následovala snídaně a po snídani jsme si šli dodělat svá loviště. Byl oběd a po obědě polední klid. Potom jsme dodělávali svá loviště a večer jsme je šli všichni obhlídnout. A byla večeře a po večeři jsme šli do svých loviš? spát. Měli jsme praporky a hlídali jsme je celý večer, aby nám je druhá skupina nevzala. Hlídali jsme až do rána. Ale to už je další den.
Katka H.

Pátek, 19.července
Ráno jsme se po dlouhé noci strávené v lovištích dobelhali do tábora, aby jsme mohli zase a tudíž opakovaně vystoupit na horu Paha Sapa. Když všichni pak ospale zývali nad snídaní vyrušil nás Piliňák-Dřevěňák. Paik, jakožto bojový náčelník se proti něnu vydal s oštěpem a výtězoslavně ho probodl, piliny se z něj sypaly jako o život. Celé dopoledne jsme potom plnili gorále, vyráběli totem a tak podobně. Odpoledne si každý totem připravil tanec k lovu a také se k lovu namaloval. Vyrazili jsme k malému potůčku nedaleko tábora a začali lovit vzácné barevné ryby. Večer byl krátký poradní oheň a šlo se brzo spát.
Helča

Sobota, 20.července
Dnes v sobotu jsme od snídaně, ke které jsme měli chleba s pomazánkou, dělali misky a nádoby na oheň z hlíny. Mezitím ovšem přišel vyměřovač Robinson a začal spokojeně vyměřovat naše území. Zajali jsme ho a u mučednického kůlu vyslíchali. Po debatě jsme se dohodli, že náš náčelník a vyměřovač Robinson, který šel prohlédnout trasu pro železnici, se vypraví do města bledých tváří a vrátí se až večer. Dopoledne jsme dokončili misky a začali je sušit. K obědu byly nudle s mákem. Po poledním klidu se hrály vě hry. Jedna byla takováto - po slepu jsme měli najít celtu (po družinách) na ohraničeném prostoru. Při té druhé jsme s čísly na hlavě běhali po lese a hledali bločky a čísly. Tato hra má složitější pravidla, která bych tu nechtěl teď vypisovat. Večer, po těchto hrách byl po dlouhé době zapálen slavnostní oheň, vysvěcen totem a někteří mladí bojovníci dostali péra. Po krátkém sbratření náčelníka s bělochem jsme dlouho do noci zpívali a pak jsme šli spát.

Neděle, 21.července
V neděli jsme po snídani, ke které jsme měli chleby s marmeládou jsme se shromáždili na návsi a Nessy nám řekla, co budeme muset udělat tento den. Řekla nám, že si máme dodělat do totemu dva luky a šípy, potom ... a dvě pochodně. K obědu jsme měli rajskou polévku a k večeři bramborovou kaši. Odpoledne šla Helča na smůlu a vrátila se zajmutá Čatém, náčelníkem Makajů, který ji odvlekl až hluboko do lesa, kde ji svázal. My jsme se za nimi záhy vydali a Helču osvobodili. Odpoledne jsme šli na třešně a přejedli jsme se. Večer jsme šli spát.
Sandra.

Pondělí, 22.července
V pondělí jsme měli chleba s marmeládou k snídani.Pak nás Nessy brzy zavolala na náves. Tam nám řekla, co si máme dát do ba? ůžku, nebo? jsme měli jít na Čertovu horu za starým šamanem Héžanžanem. Šli jsme asi 8 km tam a 8 km zpátky. Cestou jsme trhali maliny a borůvky. Došli jsme k lesu, tam jsme měli přestávku asi půl hodiny. Pak nám Nessy řekla, že máme najít chatrč starého Héžanžana. Chodili jsme lesem sem a tam. Pak jsme došli k jednomu stromu a tam ležel Paik, Nessy, Goro a Hokš. Najednou jsme to našli. Museli jsme sedět a vůbec nemluvit. Pak se blížil Paik a Hokš. Ty se dobllížili k chatrči a Hokš najednou vyskočil a začal běhat po lese. Všichni jsme se tam podívali a viděli jsme lebku. Hned nám bylo jasný, že je mrtvej. Honza šel dovnitř a tam našel 5 zpráv napsanejch na kůži. Všichni jsme si sedli ke stromu a začali jsme opisovat. Když jsme to dopsali, šli jsme po cestě kousek kousek dál jsme si udělali ohýnek a vařili jsme polívku. Zatím Goro a a jiní šli zkontrolovat jiný tábor, který tam nalezli. Najedli jsme se a šli jsme. Cestou jsme si zpívali a pospíchali. Dorazili jsme do tábora ve čtvrt na deset - Meli jsme špagety, byli Dobrý. Všichni jsme šli spát. Hlídky měli velký.
Dana

Úterý, 23.července
Včera jsme měli k snídani jogurt a rohlíky. Potom nás Nessy zavolala a šli jsme luštit nápisy na kožených ruličkách. Na těch nápisech byla napsána kouzla. Např. jak dostat člověka z věčných loviš? nebo jak zhotovit nápoj lásky a tak podobně. Bylo tam napsáno, že jediný způsob, jak dostat člověka z věčných loviš? je že se musí udělat pohřeb a až se půjde vyprovodit člověk do věčných loviš? nenápadně se tam vklouzne a vezmeme si tam odtuď starého Héžanžana. A protože jsme neměli žádného mrtvého člověka vyrobili jsme si ho z trávy. Vyrobili jsme také nosítka a vor. Potom byl oběd po obědě polední klid a po poledním klidu jsme dodělávali luky a šípy. Potom si každý dělal co chtěl. Pak byla večeře a po ní jsme se připravili na pohřeb. Oblékli jsme si sváteční obleky a namalovali jsme s smutečními barvami. A pak jsme šli asi 3km ke košetickému rybníku. Tam stál náčelník a šaman. Zapálili jsme pochodně a náčelník něco řekl. Potom jsme položili trávového člověka na vodu a strefovali jsme se do něj ohnivými šípy. Martin Kirschner ho zapálil. Šaman hned začal něco hrát na posvátnou misku. Trávový člověk shořel a my jsme šli do tábora šli jsme už za tmy a lesem. Cestou byla taková tma, že nebylo vidět ani na krok. Chytili jsme se všichni za ruce a šli jsme. Když jsme přišli do tábora přepadli jsme Nessy, ale ona o nás stejmě věděla. A pak jsme šli všichni spát.

Středa, 24.července
Ráno jsme vstali a šli jsme na Paha Sapa. Když jsme přišli, byla osobní hygiena, snídaně a po snídani porada. Potom jsme šli hrát hru s ohněm. Při této hře bylo ůkolem všech totemů spálit poleno. Potom následovala hra s vodou. Vypadalo to asi takto: "kolem každého totemu bylo co nejdříve naplnit sud vodou tak, aby přetékal. První byli Vlci, potom Lišky a nakonec Vydry. Potom jsme si stoupli proti sobě a začali jsme hrát další hru. Vybrali jsme si každý vajíčko a házeli jsme si vajíčkem. Byla to strašná sranda. Byl oběd a po obědě poledňák. Po poledňáku si zase Paik vymyslel hru. Rozdělil nás na trojice a čtveřice. Vždy jeden z trojice či čtveřice neměl zavázané oči a ostatní ano. Když tahle hra skončila, byla večeře a po večeři jsme šli do věčných loviš?. Byla to dlouhá cesta. Když jsme konečně do věčných loviš?, přivedli jsme na cestu starou babu, která se na nás naštvala a křičela, že chce svůj klid. Tím páden jsme se museli vrátit a najít Héžanžana. Když jsme ho našli, vrátili jsme se do tábora a šli jsme spát. Tak čao
Sandra

Čtvrtek, 25.července
Ráno když jsme vstali šli jsme jako obvykle na horu Paha Sapa, ale s námi šel i starý šaman Héžanžan, ale nebylo to s nm lehké pořád se smál a povídal pořád nějaké nesmysly např. ... Když jsme se vrátili, museli jsme nasbírat různé bylinky na čaj, který jsme měli uvařit Héžanžanovi aby se vzpamatoval a abx nám řekl jak na Makaje. Čaj jasme uvařili a dali vypít Héžanžanovi a on si vypoměl, musíme jít do hor na posvátné místo, tam jsou 4 sošky a ty sošky máme postavit do čtverce a zapálit u každé z nich oheň. Až do něj Makaj vstoupí, ztratí sílu a shoří. tím Makajové zmizí. Potom začalo pršet šli jsme se schovat do jídelny a starý Héžanžan šel spát do Teepee. Když přestalo pršet a dozpívaly se písničky měl být pomalu oběd a tak jsme šli vzbudit Héžanžana, ale on už odešel do věčných loviš?. Už bylo ve spacáku jen jeho oblečení jeho vlasy a lebka. (3koda byla sranda) Ještě před obědem přišla hygienička. To byl fofr jak jsme začali uklízet, ale nakonec to dopadlo dobře. Odpolední klid byl dnes trochu delší, protože jsme z té včerejší noci unavení. Po poledním klidu se hrála další z Čékyjských her. Po tom co jsme dohráli hru jsme šli do jídelny a tam se hrálo na kytaru a zpívaly se písničky. Za chvíli byla večeře (čína). Po večeři jsme se sešli u ohně a radili se o tom jak se vypravíme na zítřejší cestu pro sošky, aby jsme zničili Makaje. Konec.

Pátek, 26.července
Prší, prší, jen se leje... Dál už to každý zná. Tak takhle začínal náš dnešní den. Budíček se protáhl až na půl devátou.Jako každé ráno se šlo na horu Paha Sapa. Po modlidbě se sešlo zpět do tábora a začala rychlá hygiena. Pak byla snídaně a po ní se začaly hrát hry. Asi hodinu před obědem jsme se chystali na cestu za první soškou. Po obědě se šlo. Batohy na záda a jdem. Cesta byla dlouhá, vedla do kopce, zkopce, blátem, vodou, lesempotem. První se vrátily Lišky. Vlci se vrátily pozdějc a Vydry spaly pod širákem. No, už dál se nic nedělo. Dobrou noc.
Pípa

Sobota, 27.července
Ráno jsme se my Vydry vrátily z dlouhé cesty za soškama. Lišky a Vlci v táboře již od rána pobíhali a balili si věci na další cestu. Lišky šli na nejdelší cestu, a proto vyrazili už před obědem. Po obědě jsme vyrazili i my a Vlci. My Vydra jsme šli na nejkratší cestu a Vlci na sstřední, spací. Polní cestou za hry kytary a našeho zpěvu jsme vesele dorazili až do Onšova. Cesta rychle ubíhala a my zpívali jednu písničku za druhou. A najednou jsme byli na místě. Najít sošku nebyl žádný problém a tak jsme se hmed posilmili dobrým perníkem. Chvilka odpočinku nás zase postavila na nohy a tak jsme šli zpět. Za stálé hry kytary jsme došli až do Onšova, snad ještě rychleji než cestou tam. Vesele jsme došli až do tábora, umyli se, posilnili a paak přišli i lišky. A najednou tu byla večeře a po ní i vyhřátý spacáček, který čekal na svého ospalého majitele. Dobrou noc.
Myšel

Neděle, 28.července
Ráno po budíčku jsme šli jako obvykle na Paha Sapa. Tábor byl o něco prázdnější, protože Vlci spali na jedné z výprav. Dnes se Lišky vydaly na spací, Vlci na nejkratší a my, Vydry na nejdelší cestu. Šli jsme již před obědem a doprovázela nás Nessy. Nejdříve jsme šli lesem a potom silnicí do Křelovic a odtud jsme se vydali lesní cestou do Borovin. Museli jsme nalézt modřín a vedle něho pokřivenou břízu.Kousek od toho byl kůl a vedle byla soška zakopaná. Poté jsme sešli k nádži, kde jsme se koupali. Voda byla ale pěkně studená, a tak jsme v ní dlouho nevydrželi. Po dvouhodinovém odpočinku jsme se odebrali na zpáteční cestu. Všichni byli velmi unavení, ale vzali jsme to zkratkou a tak jsme se brzy ocitli v táboře. Cestou jsme trhali velké a sladké maliny, takže jsme do tábora přišli s těžkými bříšky. Po dobré veečeři si někteří z nás zahráli voleyball a poté se šlo spát.
Sísa

Pondělí, 29.července...