Oddíl Sportík

FacebookJsme všestranně založený dětský oddíl. Máme rádi legrácky, sportování, přírodu, výlety a spoustu dalšího. Jsme součástí Českého svazu ochránců přírody. Sportík je roztomilá postavička z večerníčku o rodince Lochnesek. Právě podle něho se oddíl jmenuje. Byl založen 15. 9. 1986 jako sportovní oddíl při 2. ZŠ Barrandov.

Počet zobrazených článků: 9 (z celkem 9 nalezených)

Základní informace

Krátké info o našem oddíle

Vydáno dne 26. 02. 2014 (3582 přečtení)
Sportík je roztomilá postavička z večerníčku o rodince Lochnesek. Právě podle něho se oddíl jmenuje. Byl založen 15. 9. 1986 jako sportovní oddíl při 2.ZŠ Barrandov, od února 88 nese oddíl název Sportík...
| Autor: Tomáš | Informační e-mailVytisknout článek
Základní informace

Základní pravidla oddílu

Vydáno dne 30. 01. 2014 (1356 přečtení)

 1. Každý člen je povinen uposlechnout pokynů vedoucích.
 2. Nikdo nesmí bez dovolení vedoucích opustit stanovený prostor (klubovna, tělocvična, prostor tábora…)
 3. Každý člen je povinen chovat se dle dobrých mravů, zákonů naší republiky a nesmí se chovat hrubě ke svému okolí (lidé, věci, zvířata, příroda…).
 4. Na všech oddílových akcích se všem členům velmi přísně zakazuje kouřit, užívat omamné a návykové látky a pít alkohol, nebo takové věci na oddílovou akci vzít. Jakékoli porušení tohoto zákazu se posuzuje jako velmi vážné porušení pravidel.
 5. Komu by se podařilo v jednom školním roce třikrát porušit tato pravidla, bude na půl roku vyloučen z oddílu, bez nároku na vrácení členských příspěvků. Velmi vážné porušení pravidel se posuzuje individuálně s možností vyššího trestu.

| Autor: Tomáš | Informační e-mailVytisknout článek
Základní informace

Kdy a kde se scházíme

Vydáno dne 29. 01. 2014 (1369 přečtení)

1 x týdně tělocvična
 • v pondělí v tělocvičně ZŠ Barrandov, Chaplinovo náměstí
 • od 16:45 do 18:00 – větší sportíci
 • od 18:00 do 19:00 – dospělí + starší členové

1 x týdně klubovna
 • ve čtvrtek ZŠ Chaplinovo náměstí - sraz je před školou
 • od 15:55 do 17:00 – malí sportíci
 • od 16:55 do 18:45 – větší sportíci

1 x za 3 – 4 týdny výprava (pro starší sportíky)
v zimě o jarních prázdninách týdenní pobyt na horách (pro starší sportíky)
v létě tábor = vyvrcholení činnosti, je očekávána účast všech starších sportíků

| Autor: Tomáš | Informační e-mailVytisknout článek
Základní informace

Naši vedoucí

Vydáno dne 28. 01. 2014 (3794 přečtení)

Martin „Smíšek“ Kirschner
hlavní vedoucí oddílu

| Autor: Prófa | Informační e-mailVytisknout článek
Základní informace

Přihláška do oddílu na rok 2013/2014

Vydáno dne 26. 08. 2013 (15 přečtení)

Přihlášku naleznete v sekci „ke stažení“ nebo zde

| Autor: Tomáš | Informační e-mailVytisknout článek
Základní informace

Přihláška do oddílu na rok 2012/2013

Vydáno dne 13. 09. 2012 (25 přečtení)

Přihlášku naleznete v sekci „ke stažení“ nebo zde

| Autor: Tomáš | Informační e-mailVytisknout článek
Základní informace

Přihláška do oddílu na rok 2011/2012

Vydáno dne 04. 09. 2011 (159 přečtení)

Přihlášku naleznete v sekci „ke stažení“ nebo zde

| Autor: Tomáš | Informační e-mailVytisknout článek
Základní informace

Přihláška do oddílu na rok 2010/2011

Vydáno dne 30. 09. 2010 (77 přečtení)

Přihlášku naleznete v sekci „ke stažení“ nebo zde

| Autor: Tomáš | Informační e-mailVytisknout článek
Základní informace

Přihláška do oddílu na rok 2009/2010

Vydáno dne 17. 09. 2009 (103 přečtení)

Přihlášku naleznete v sekci „ke stažení“ nebo zde

| Autor: Tomáš | Informační e-mailVytisknout článek